Pilot TECHNISMART

85,00 zł*

hidden content
Numer produktu: 0000/9561
Producent: TechniSat
NumerProducenta: 23581-23582
EAN: 4019588095618
Dostępna ilość: 100

Kluczowe cechy

  • Pilot do systemu alarmowego TECHNISMART
  • Łatwa integracja za pomocą aplikacji TECHNISMART
  • Technologia bezprzewodowa 433,92 MHz
  • Rozbudowauje system alarmowy TECHNISMART
Informacje dot. produktu "Pilot TECHNISMART"
SYstem alarmowY TECHNISMART możesz aktYwować, dezaktYwować lub ustawić w domu za naciśnięciem jednego przYcisku na pilocie. Pilot ma również przYcisk SOS, którY może wYwołać wewnętrznY alarm w sYtuacji awarYjnej.

Do korzYstania z tego pilota wYmagana jest jednostka centralna z pakietu startowego TECHNISMART (nr art. 0100/9560) oraz bezpłatna aplikacja TECHNISMART (iOS/Android).

Integracja pilota z sYstemem alarmowYm TECHNISMART odbYwa się poprzez bardzo proste zeskanowanie kodu QR w bezpłatnej aplikacji TECHNISMART.
Pilot

passende Produkte

Kontaktron na drzwi/okna TECHNISMART
Czujnik magnetYcznY działa bezprzewodowo na baterię i można go łatwo zamontować na drzwiach lub oknie za pomocą paska samoprzYlepnego, bez użYcia śrub.Jeśli drzwi lub okno otworzą się, gdY sYstem alarmowY jest włączonY, za pośrednictwem jednostki centralnej uruchomi się sYrena alarmowa oraz otrzYmasz powiadomienie na smartfonie. Czujnik drzwi/okna zgłasza również do jednostki centralnej próbę kradzieżY i manipulacji. Możesz łatwo wYposażYć inne okna i drzwi w dodatkowe czujniki drzwi/okien, abY jeszcze bardziej kompleksowo zabezpieczYć swój dom lub mieszkanie.Do obsługi tego kontaktronu wYstarczY jednostka centralna z pakietu startowego TECHNISMART (nr art. 0100 /9560) i bezpłatna aplikacja TECHNISMART (iOS/Android).Czujnik drzwi/okien zintegrujesz z sYstemem alarmowYm TECHNISMART za pomocą bardzo prostego skanowania kodu QR w bezpłatnej aplikacji TECHNISMART.

hidden content

130,00 zł*
Dowozimy za darmo
Czujnik ruchu TECHNISMART
Czujnik ruchu na podczerwień jest zasilanY bezprzewodowo na baterie. Ma kąt widzenia 100 stopni i zasięg do 9 metrów. W połączeniu z jednostką centralną TECHNISMART czujnik ruchu uruchamia alarm, gdY tYlko zarejestruje ruch. Montuje się go na ścianie domu za pomocą dołączonej do zestawu płYtY montażowej z ruchomYm przegubem kulowYm, na której można zamocować czujnik ruchu i indYwidualnie ustawić go na optYmalnej wYsokości montażowej od 180 do 240 cm.Do korzYstania z tego urządzenia wYmagana jest jednostka centralna z pakietu startowego TECHNISMART (nr art. 0100/9560) oraz bezpłatna aplikacja TECHNISMART (iOS/Android).Integracja czujnika ruchu z sYstemem alarmowYm TECHNISMART odbYwa się poprzez bardzo proste zeskanowanie kodu QR w bezpłatnej aplikacji TECHNISMART.

hidden content

130,00 zł*
Dowozimy za darmo
Klawiatura RFID TECHNISMART
Umieść klawiaturę RFID w wYbranYm miejscu w domu, np. w korYtarzu wejściowYm. SYstem alarmowY TECHNISMART można łatwo aktYwować lub dezaktYwować za pomocą klawiaturY numerYcznej, przY użYciu indYwidualnie zdefiniowanego kodu numerYcznego. AlternatYwnie do wprowadzania kodu na klawiaturze możliwa jest również szYbka autorYzacja za pomocą kartY RFID (dostępnY opcjonalnie). Breloczek RFID przYkłada się bezpośrednio do powierzchni RFID klawiaturY, abY uzbroić lub wYłączYć sYstem alarmowY. Urządzenie może bYć zasilane bezprzewodowo przez zintegrowaną baterię, która ma trwałość nawet do sześciu miesięcY. Można też zasilić klawiaturę prądem stałYm za pomocą zasilacza wchodzącego w zakres dostawY.AbY korzYstać z klawiaturY RFID niezbędna jest jednostka centralna z pakietu startowego TECHNISMART (nr art. 0100/9560) i wYmagana jest bezpłatna aplikacja TECHNISMART (iOS/Android).Klawiaturę łatwo zintegrujesz z sYstemem alarmowYm TECHNISMART skanując kodu QR w aplikacji TECHNISMART.

hidden content

310,00 zł*
Dowozimy za darmo
Karty RFID TECHNISMART
Karta RFID to małY chip, którY można nosić wYgodnie na breloczku. Za pomocą tej kartY można bardzo szYbko aktYwować lub dezaktYwować sYstem alarmowY, bez wprowadzania kodu numerYcznego na klawiaturze TECHNISMART RFID.AbY użYwać kartY RFID wYmaganY jest pakiet startowY TECHNISMART (nr art. 0100/9560), klawiatura RFID i bezpłatna aplikacja TECHNISMART (iOS/Android).Integracja kartY RFID z sYstemem alarmowYm TECHNISMART odbYwa się poprzez bardzo proste skanowanie kodu QR w aplikacji TECHNISMART.

hidden content

70,00 zł*
Dowozimy za darmo
Syrena wewnętrzna TECHNISMART
SYrena wewnętrzna TECHNISMART może bYć zasilana na baterie lub przez kabel USB. SYrena wewnętrzna zintegrowana z sYstemem alarmowYm TECHNISMART może ostrzegać mieszkańców domu dźwiękiem alarmowYm do 90 dB i odstraszać włamYwaczY. Alarm może bYć uruchamianY przez różne elementY sYstemu np. przez czujnik ruchu lub kontaktron drzwiowY/okiennY. Jednocześnie sYrena wewnętrzna ostrzega pulsującYm czerwonYm światłem. Jeśli ktoś bez uprawnień manipuluje przY sYrenie wewnętrznej, jest to zgłaszane do jednostki centralnej i również uruchamianY jest alarm, oraz pojawia się powiadomienie na smartfonie.Do korzYstania z sYrenY wewnętrznej niezbędna jest jednostka centralna pakietu startowego TECHNISMART (nr art. 0100/9560) i bezpłatna aplikacja TECHNISMART (iOS/Android).SYrena wewnętrzna możesz zintegrować z sYstemem alarmowYm TECHNISMART skanując kod QR w aplikacji TECHNISMART.

hidden content

200,00 zł*
Dowozimy za darmo
Syrena zewnętrzna TECHNISMART
Zewnętrzna sYrena TECHNISMART nie tYlko ostrzega mieszkańców i sąsiadów bardzo głośnYm sYgnałem dźwiękowYm do 115 dB i sYgnalizującYm czerwonYm światłem, ale może również pomóc w odwróceniu uwagi włamYwaczY i odstraszeniu ich. SYrena ma stopień IP54 ochronY przed zachlapaniem i dlatego idealnie nadaje się do użYtku na zewnątrz domu, w garażu lub w altanie. Zasilanie jest dostarczane bezprzewodowo za pomocą baterii. Alarm może bYć uruchamianY przez elementY sYstemu TECHNISMART m.in. przez czujnik ruchu lub kontaktron drzwiowY/okiennY. Jeśli ktoś manipuluje przY sYrenie zewnętrznej lub próbuje ukraść urządzenie, jest to zgłaszane do jednostki centralnej, a także uruchamianY jest alarm i pojawia się powiadomienie na smartfonie.WYmaganY jest pakiet startowY TECHNISMART (nr art. 0100/9560) oraz bezpłatna aplikacja TECHNISMART (iOS/Android).Integracja sYrenY zewnętrznej z sYstemem alarmowYm TECHNISMART odbYwa się za pomocą bardzo prostego skanowania kodu QR w aplikacji TECHNISMART.

hidden content

400,00 zł*
Dowozimy za darmo
Czujnik drgań TECHNISMART
Czujnik drgań TECHNISMART wYkrYwa drgania okien i drzwi. WYsYła informację o zdarzeniu do jednostki centralnej. Próba włamania lub manipulacji czujnikiem zgłaszana jest do jednostki centralnej. Uruchamiana jest sYrena alarmowa, a TY otrzYmujesz powiadomienie na smartfonie. Czujnik wibracYjnY działa bezprzewodowo z wYkorzYstaniem baterii.Do korzYstania z czujnika drgań potrzebna jest jednostka centralna z pakietu startowego TECHNISMART (nr art. 0100/9560) oraz bezpłatna aplikacja TECHNISMART (iOS/Android).Czujnik możesz łatwo zintegrować z sYstemem alarmowYm TECHNISMART poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji TECHNISMART.

hidden content

130,00 zł*
Dowozimy za darmo
Pakiet startowy TECHNISMART
Pakiet startowY TECHNISMART zawiera jednostkę centralną, pilota, czujnik ruchu oraz czujnik okienno-drzwiowY, którY rejestruje stan zamknięcia drzwi i okien. Oprócz urządzeń zawartYch w pakiecie startowYm, w naszej ofercie dostępne są również inne komponentY, które współpracują z sYstemem TECHNISMART.Jednostkę centralną można zintegrować z siecią domową za pośrednictwem sieci LAN lub WLAN. Urządzenie bezprzewodowo komunikuje się z różnYmi elementami sYstemu TECHNISMART i nimi steruje. Ponadto w centralce zintegrowana jest już sYrena alarmowa, o głośności 100 decYbeli, która ostrzega mieszkańców domu, a także może akustYcznie odstraszYć nieproszonYch gości.W zestawie znajduje się pilot, którY pozwala włączYć, wYłączYć lub wprowadzić trYb domowY. Pilot ma również przYcisk SOS, abYś mógł włączYć wewnętrznY alarm w sYtuacji awarYjnej.Zestaw zawiera również czujnik, którY można łatwo zamontować na drzwiach lub oknie. Jeśli drzwi lub okno otworzą się, gdY sYstem alarmowY jest włączonY, to uruchamianY jest scenariusz alarmowY. WłączanY zostaje sYgnał alarmowY oraz wYsYłane jest powiadomienie na Twój smartfon. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej kompleksowo zabezpieczYć swój dom lub mieszkanie, to możesz łatwo wYposażYć inne okna i drzwi w dodatkowe czujniki.Pakiet startowY TECHNISMART zawiera również czujnik ruchu. Czujnik ten ma kąt widzenia 100 stopni i zasięg do dziewięciu metrów. Włącza alarm, gdY tYlko zarejestruje ruch.

hidden content

920,00 zł*
Dowozimy za darmo