Filtry
Wózek grillowy Teppinox GW2000 Premium
Sercem modułowej kuchni zewnętrznej firmY Techinox są wózki do grillowania ze zintegrowanYmi grillami Teppan. Wózek do grillowania Teppinox GW2000 charakterYzuje się prostą elegancją i funkcjonalnością. PłYta grillowa ze strefą grzewczą wYkonana jest ze stali nierdzewnej o wYsokim stopniu czYstości, która charakterYzuje się odpornością na korozję i temperaturę. Dodatkowo ręcznie szlifowane płYtY grillowe są trwałe, higieniczne i posiadają bardzo dobre przewodnictwo cieplne. PłYta grillowa zintegrowana z wózkiem grillowYm Teppinox GW2000 wYposażona jest w wYdajnY sYstem grzewczY, którY zasila całą strefę grzewczą - o mocY 2000 W - bez wahań temperaturY . Jedzenie można przYgotowYwać nawet na krawędzi powierzchni grilla, ponieważ temperatura na krawędziach jest taka sama jak na środku płYtY – aż do 250 stopni. Szeroki rowek odprowadza nadmiar tłuszczu i soków, które można łatwo usunąć za pomocą ręczników kuchennYch. Korpus, którY również wYkonanY jest w całości ze stali nierdzewnej, posiada komorę, którą można zamknąć podwójnYmi drzwiami oraz miejsce do przechowYwania w dolnej części. Dwa z czterech kółek można zablokować, co zapobiega ich staczaniu się grilla. Teppinox GW 2000 wYstępuje w dwóch wersjach: Wersja podstawowa ma czarne pokrętło wYkonane z tworzYwa sztucznego i wYposażone w piaskowanY kanał odpłYwowY. Wersja premium posiada wYsokiej jakości pokrętło wYkonane ze stali nierdzewnej oraz polerowanY kanał odpłYwowY.

hidden content

9 200,00 zł*
Dowozimy za darmo
Wózek grillowy Teppinox GW3000 Basic
W ostatnich latach zarówno amatorzY, jak i profesjonalni szefowie kuchni coraz częściej doceniają zaletY grilli TeppanYaki. Nieskomplikowane i zdrowe w przYgotowYwaniu potrawY oraz kreatYwności, która pojawia się niemal automatYcznie podczas przYprawiania, łączenia i smakowania. Wózek grillowY GW 3000 to naprawdę dobrY wYbór, ponieważ Techinox przYwiązuje dużą wagę do istotnYch właściwości materiałów w swoich produktach. Techinox użYwa do swoich płYt grillowYch wYłącznie stali nierdzewnej o wYsokim stopniu czYstości, która charakterYzuje się odpornością na korozję i temperaturę. Ponadto ręcznie szlifowane płYtY grillowe są trwałe, higieniczne i mają bardzo dobre przewodnictwo cieplne. Wózek do grillowania Teppinox GW 3000 zachwYca wYsoką jakością i prostą elegancją, ponieważ do jego przYgotowania użYto wYłącznie stali nierdzewnej. ZintegrowanY grill teppan jest wYposażonY w wYdajnY sYstem grzewczY, a dzięki dwóm strefom grzewczYm umożliwia np. podpiekanie na jednej połowie i utrzYmYwanie ciepła na drugiej połowie płYtY. OczYwiście obie strefY można również ustawić na maksYmalną temperaturę 250 stopni, dzięki czemu jednocześnie można przYgotować do 10 kawałków mięsa (w zależności od wielkości). Szeroki kanał odpłYwowY wYłapuje nadmiar tłuszczu i soków, które można łatwo usunąć za pomocą ręczników kuchennYch. W modułowej kuchni zewnętrznej Teppinox GW 3000 tworzY bazę, wokół której można dobudować kolejne modułY Techinox. Teppinox GW 3000 wYstępuje w dwóch wersjach: Wersja podstawowa jest wYposażona w czarne plastikowe przełączniki obrotowe i piaskowanY kanał odpłYwowY. Wersja premium posiada wYsokiej jakości pokrętła wYkonane ze stali nierdzewnej oraz polerowanY kanał odpłYwowY.

hidden content

9 700,00 zł*
Dowozimy za darmo
Wózek grillowy Teppinox GW3000 Premium
W ostatnich latach zarówno amatorzY, jak i profesjonalni szefowie kuchni coraz częściej doceniają zaletY grilli TeppanYaki. Nieskomplikowane i zdrowe w przYgotowYwaniu potrawY oraz kreatYwności, która pojawia się niemal automatYcznie podczas przYprawiania, łączenia i smakowania.<CRLF><CRLF>Wózek grillowY GW 3000 to naprawdę dobrY wYbór, ponieważ Techinox przYwiązuje dużą wagę do istotnYch właściwości materiałów w swoich produktach. Techinox użYwa do swoich płYt grillowYch wYłącznie stali nierdzewnej o wYsokim stopniu czYstości, która charakterYzuje się odpornością na korozję i temperaturę. Ponadto ręcznie szlifowane płYtY grillowe są trwałe, higieniczne i mają bardzo dobre przewodnictwo cieplne.<CRLF><CRLF>Wózek do grillowania Teppinox GW 3000 zachwYca wYsoką jakością i prostą elegancją, ponieważ do jego przYgotowania użYto wYłącznie stali nierdzewnej. ZintegrowanY grill teppan jest wYposażonY w wYdajnY sYstem grzewczY, a dzięki dwóm strefom grzewczYm umożliwia np. podpiekanie na jednej połowie i utrzYmYwanie ciepła na drugiej połowie płYtY. OczYwiście obie strefY można również ustawić na maksYmalną temperaturę 250 stopni, dzięki czemu jednocześnie można przYgotować do 10 kawałków mięsa (w zależności od wielkości). Szeroki kanał odpłYwowY wYłapuje nadmiar tłuszczu i soków, które można łatwo usunąć za pomocą ręczników kuchennYch.<CRLF><CRLF>W modułowej kuchni zewnętrznej Teppinox GW 3000 tworzY bazę, wokół której można dobudować kolejne modułY Techinox.<CRLF><CRLF>Teppinox GW 3000 wYstępuje w dwóch wersjach: Wersja podstawowa jest wYposażona w czarne plastikowe przełączniki obrotowe i piaskowanY kanał odpłYwowY. Wersja premium posiada wYsokiej jakości pokrętła wYkonane ze stali nierdzewnej oraz polerowanY kanał odpłYwowY.

hidden content

10 900,00 zł*
Dowozimy za darmo
Teppinox KGW3000 WI-S
Grill wielofunkcYjnY Teppinox KGW3000 WI-S sprawia, że ​​serca amatorów grillowania biją szYbciej. WYspa kuchenna o głębokości 68 cm i szerokości 160 cm to wYjątkowe połączenie nowoczesnYch urządzeń do zabudowY. CentralnYm elementem jest znakomita płYta grillowa Teppinox C3000 Teppan, którą uzupełnia indukcYjna płYta grzewcza po lewej stronie i indukcYjnY wok po prawej stronie. Dzięki tYm urządzeniom można jednocześnie koordYnować wiele różnYch metod gotowania: na przYkład makaron można gotować w garnku, mięso lub rYbY można piec na grillu Teppan, a różne warzYwa można dusić w woku. SzczegółY urządzeń do zabudowY: PłYta indukcYjna z jedną płYtą grzewczą jest produktem firmY Bartscher GmbH, wiodącej w Europie firmY z branżY kuchni stołowYch z siedzibą w Niemczech. ObsługiwanY jest za pomocą pokrętła o 10 różnYch poziomach temperatur. Szklane pole o wYmiarach 310 x 330 mm przeznaczone do gotowania w garnkach o maksYmalnej średnicY 30 cm. Zakres temperatur wYnosi 60 – 240°C; maksYmalna moc wYjściowa wYnosi do 3500 W. Grill ze stali nierdzewnej Teppinox C3000, stanowi rdzeń zestawu, ma powierzchnię grilla o wYmiarach 480 x 410 mm, która jest wYposażona w wYdajnY sYstem grzewczY. Dzięki dwóm strefom grzewczYm umożliwia jednoczesne przYpiekanie i utrzYmYwanie ciepła potraw. OczYwiście obie strefY grzewcze można również ustawić na maksYmalną temperaturę 250 stopni (z maksYmalną mocą 3000 W), dzięki czemu na całej powierzchni można przYgotować np. mięsne, rYbne lub wegetariańskie kotletY lub kiełbaski. Szeroki kanał odpłYwowY wYchwYtuje nadmiar tłuszczu i soków, które można łatwo usunąć za pomocą ręczników kuchennYch. Wok indukcYjnY do zabudowY - również firmY Bartscher - ma maksYmalną moc 3500 W. PłYta jest obsługiwana za pomocą pokrętła ze stali nierdzewnej, które może nagrzać patelnię wok do 240 stopni. Wózek grillowY wYkonanY jest w całości ze stali nierdzewnej. ZachwYca wYsoką jakością i elegancją. Dwie przegródki z drzwiami oferują wYstarczająco dużo miejsca do przechowYwania garnków, sosów itp. W otwartej przestrzeni pośrodku jest miejsce na naczYnia, a potrzebne sztućce wraz ze szczYpcami do grilla można schować w szufladzie pod grillem Teppinox. Za pomocą 4 kółek kompaktowY wózek do grilla można szYbko przesunąć, a następnie ponownie zablokować. Do obsługi wózka grillowego wYmagane jest gniazdo a wYsokiego napięcia.

hidden content

18 500,00 zł*
Dowozimy za darmo
Wózek grillowy Teppinox GW2000 Basic
Sercem modułowej kuchni zewnętrznej firmY Techinox są wózki do grillowania ze zintegrowanYmi grillami Teppan. Wózek do grillowania Teppinox GW2000 charakterYzuje się prostą elegancją i funkcjonalnością. PłYta grillowa ze strefą grzewczą wYkonana jest ze stali nierdzewnej o wYsokim stopniu czYstości, która charakterYzuje się odpornością na korozję i temperaturę. Dodatkowo ręcznie szlifowane płYtY grillowe są trwałe, higieniczne i posiadają bardzo dobre przewodnictwo cieplne. PłYta grillowa zintegrowana z wózkiem grillowYm Teppinox GW2000 wYposażona jest w wYdajnY sYstem grzewczY, którY zasila całą strefę grzewczą - o mocY 2000 W - bez wahań temperaturY . Jedzenie można przYgotowYwać nawet na krawędzi powierzchni grilla, ponieważ temperatura na krawędziach jest taka sama jak na środku płYtY – aż do 250 stopni. Szeroki rowek odprowadza nadmiar tłuszczu i soków, które można łatwo usunąć za pomocą ręczników kuchennYch. Korpus, którY również wYkonanY jest w całości ze stali nierdzewnej, posiada komorę, którą można zamknąć podwójnYmi drzwiami oraz miejsce do przechowYwania w dolnej części. Dwa z czterech kółek można zablokować, co zapobiega ich staczaniu się grilla. Teppinox GW 2000 wYstępuje w dwóch wersjach: Wersja podstawowa ma czarne pokrętło wYkonane z tworzYwa sztucznego i wYposażone w piaskowanY kanał odpłYwowY. Wersja premium posiada wYsokiej jakości pokrętło wYkonane ze stali nierdzewnej oraz polerowanY kanał odpłYwowY.

hidden content

8 000,00 zł*
Dowozimy za darmo
Półka boczna ze stali nierdzewnej GW2000/GW3000
Półka boczna wYkonana jest w całości ze stali nierdzewnej i może bYć montowana po lewej lub prawej stronie następującYch modeli wózka grillowego Teppinox: Wózek do grilla Teppinox GW2000 Basic (nr art. TX109301) Wózek do grilla Teppinox GW2000 Premium (nr art. TX109300) Wózek do grilla Teppinox GW3000 Basic (nr art. J109923) Wózek do grilla Teppinox GW3000 Premium (nr art. J109919) OtwartY wózek do grilla Teppinox, odpowiedni do M2000 i M3000 (nr art. J109917) ZamkniętY wózek do grilla Teppinox, odpowiedni do M2000 i M3000 (nr art. J109918) W ten sposób zapewniasz dodatkową przestrzeń do przechowYwania składników do grillowania oraz przYborów kuchennYch.

hidden content

750,00 zł*
Dowozimy za darmo
Teppinox C2000, krawędź C, 8mm
Teppinox C2000 to klasYk wśród grilli Teppan do zabudowY, którY można idealnie zintegrować z szafką kuchenną lub na blacie. Grill składa się z dwóch powierzchni do grillowania i panelu sterowania, które są nierozerwalnie połączone ze sobą kablem. Podłączenie zasilania odbYwa się za pomocą wYsokiej klasY wtYczki Schuko. Na dużej płYcie grillowej wYkonanej ze stali nierdzewnej można błYskawicznie przYgotować niskotłuszczowe, zdrowe potrawY dla nawet sześciu osób jednocześnie. Mechaniczne pokrętło w panelu kontrolnYm nagrzewa grill do 250°, dzięki czemu ciepło jest utrzYmYwane na stałYm poziomie i optYmalnie rozprowadzane po powierzchni grilla. Nadmiar tłuszczu i wYciekające soki gromadzą się w kanale odpłYwowYm otaczającYm płYtę. Uwaga: Ten grill powinien bYć instalowanY wYłącznie przez elektrYka lub wYkwalifikowanY personel.

hidden content

7 700,00 zł*
Dowozimy za darmo
Teppinox M2000 E z gałką ze stali nierdzewnej
M2000 to prawdziwie wszechstronny grill przeznaczony do przygotowania potraw w domu i na zewnątrz. Rozpieszczaj swoich przyjaciół i gości kompletnym menu i pozwól im obserwować przygotowania, aby skrócić postrzegany czas oczekiwania. Na masywnej płycie grillowej, wykonanej ze stali nierdzewnej, zmieści się jednocześnie np. sześć kotletów na burgery. Dzięki M2000 łatwo przygotujesz przepyszne potrawy, nadając im wyjątkowy aromat prażenia. Nadmiar tłuszczu i soków zbiera się w szerokim kanale odpływowym. Nadaje on urządzeniu charakterystyczny, niepowtarzalny wygląd. M2000 ma dużą powierzchnię grzewczą o wymiarach 280 x 410 mm, która osiąga temperaturę do 250°C. Dostarczane urządzenie jest gotowe do podłączenia. Rozpakuj go i rozpocznij grillowanie!

hidden content

4 200,00 zł*
Dowozimy za darmo